Зміст

Правила прийому

Правила прийому на навчання

до Каховського професійного аграрного ліцею

на 2021 рік

 1. Загальна частина

 

1.1.   Правила прийому на навчання до Каховського професійного аграрного ліцею на 2021 рік розроблені у відповідності до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499.

1.2.   На навчання до Каховського професійного аграрного ліцею (далі – «Ліцей») приймаються громадяни України.

1.3.   Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.   Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5.   Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

 

 1. Приймальна комісія

 

2.1.   Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2.   Очолює приймальну комісію  директор ліцею, який наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

– організовує прийом заяв та документів;

– проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

– вирішує інші питання пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через  web-сторінку Ліцею (www.kplsp.org.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до Ліцею здійснюється за державним замовленням з наступних ліцензованих професій:

8331 «Тракторист –машиніст с/г виробництва; слюсар- ремонтник ; водій автотранспортних засобів категорії  «С»»

 

– на базі свідоцтва про базову середню освіту.

Термін навчання – 3р.

Вік вступника  – від 16 років.

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

8331 «Тракторист –машиніст с/г виробництва; слюсар- ремонтник ; водій автотранспортних засобів категорії  «С»»

 

– на базі  атестату про повну загальну середню.

Термін навчання – 1р. 5міс.

Вік вступника  – від 17 років.

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 50 осіб.

4121 «Офісний  службовець (бухгалтерія);

 

оператор комп’ютерного набору»

– на базі свідоцтва про базову середню освіту

Термін навчання – 3 р.

Вік вступника – від 16 років

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 30 осіб.

5220»Продавець продовольчих товарів» – на базі свідоцтва про базову середню освіту.

Термін навчання – 3р.

Вік вступника  – від 16 років.

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

6111«Плодоовочівник» – на базі свідоцтва про базову середню освіту.

Термін навчання – 3р.

Вік вступника  – від 16 років.

Форма навчання – денна.

Обсяг прийому – 25 осіб.

 

2.6. Усі випускники після закінчення повного курсу навчання отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» та диплом державного зразка.

2.7. Навчання у Ліцеї ступеневе. Після завершення кожного ступеня навчання у відповідності з державним стандартом, учням присвоюється відповідний кваліфікаційний розряд .

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії вказані у п.2.5 Правил про що засвідчує медична довідка форми 086-у з відповідним висновком лікаря.

 

2.9. Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 16.30. (з 01 червня по 23 серпня ).

 1. Документи для вступу

 

3.1.   Вступники подають особисту заяву про вступ до Ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання до якої додають:

–   документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

–   медичну довідку форми 086-у з підтвердженням професійної придатності;

–   4 фотокартки розміром 3х4 см;

– копія паспорту (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) та ідентифікаційного коду або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

– документ про відношення до військової служби (для осіб чоловічої статі) у відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

– документи, які дають право на пільги.

Усі копії документів завіряються в установленому порядку.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2.   Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (договір-направлення, угоду тощо).

 1. Умови прийому

 

4.1.     Прийом до Ліцею проводиться

– за результатами співбесіди;

4.2.    Прийом документів від вступників починається 1 червня і завершується  23 серпня.

4.3.    Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється у відповідності до ліцензованих обсягів на підставі поданої заяви.

 1. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Ліцею здійснюється наказом  директора.

5.6. Після зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

 1. Прикінцеві положення

 

6.1.   Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2.   Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи визначені у п. 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

6.3.   Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.4.   Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.5.   Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.6.   Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до «Каховського професійного аграрного ліцею» на 2021 рік здійснюється управлінням освіти і науки, Херсонської обласної державної адміністрації.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ ПРО ВСТУП

 

 

1. Якщо я хочу вступити до профтеху, як це зробити? Є якийсь алгоритм?

Спочатку потрібно визначитися з професією, яку хочете здобути. Для цього, наприклад, можна пройти спеціальні профорієнтаціні тести або звернутися до соціального педагога або психолога у школі.

Далі обрати заклад, у якому її можна здобути: інформація про перелік професій є на сайтах закладів, в реєстрах ЄДЕБО, у місцевих департаментах або управліннях освіти. Там також можна з’ясувати умови вступу до закладу, термін прийому заяв, наявність конкурсних випробувань, які документи треба подавати для вступу тощо.

У визначений період треба подати документи до приймальної комісії та скласти вступні іспити, якщо такі є. Після цього директор має видати наказ про зарахування. Якщо вас не було включено до списку зарахованих, документи мають повернути не пізніше 5 днів із дня виданого наказу.

Оскільки кожен заклад профосвіти затверджує свої Умови вступу, їхні адміністрації проводять для вступників Дні відкритих дверей. Там можна дізнатися про умови та дати вступу, терміни навчання і виробничої практики тощо. Перелік таких заходів за регіонами є на сайті МОН.  

2. Як мені обрати той заклад, що дасть кращі умови для навчання?

Якщо ви вже визначилися із фахом, подивіться, в яких саме закладах його можна здобути. Обираючи заклад, обов’язково врахуйте:

 • матеріально-технічну базу;

 • можливість дуального навчання (70% практики на підприємстві, 30% – теорії у закладі);

 • наявність гуртожитків (за потреби);

 • можливість для вступу за державним/регіональним замовленням;

 • відгуки учнів\випускників цього закладу.

3. Навчання в профтеху безкоштовне?

Для закладів профосвіти надаються місця державного або регіонального замовлення, на яких учні навчаються безоплатно. Практика попередніх вступних кампаній показує, що кількість цих місць покриває запит вступників. Тож ймовірність навчатися у профтеху безкоштовно (тобто за кошт державного або місцевого бюджету) є великою.

Інші місця, які йдуть понад державне/регіональне замовлення, оплачуються коштом фізичних або юридичних осіб (тобто за контрактом). Як правило, це професії із завищеним попитом, приміром, кухар, перукар, автослюсар тощо. За такими професіями у закладах можуть проводитися додаткові конкурсні випробування. Ті вступники, які не потрапляють на місця державного/регіонального замовлення, можуть вступати на навчання за контрактом.

4. Коли починається прийом документів для вступу в профтех і коли закінчується?

Заклади самостійно визначають конкретні терміни прийому документів від вступників. Однак вступна кампанія має завершитися до початку занять, тобто до 1-го вересня. Щоб дізнатись, коли починається прийом документів в конкретний заклад, зателефонуйте до цього закладу або зайдіть на його сайт та дізнайтесь всю необхідну інформацію.

5. Яку кваліфікацію я отримаю після закінчення навчання (що буде написано у дипломі)?

Після закінчення профтеху учень отримує диплом “молодшого спеціаліста” чи “кваліфікованого робітника”. У ньому обов’язково зазначається професія, яку отримав випускник.

6. Чи буду я отримувати стипендію, якщо вступлю за регіональним замовленням?

Так, будете. Стипендію мають право отримувати учні денної форми навчання, які навчаються як за державним, так і за регіональним замовленням. Якщо ви можете отримувати і академічну, і соціальну стипендію, вам виплачуватиметься одна стипендія найбільшого розміру.

7. Чи зобов’язує мене навчання за регіональним замовленням до відпрацювання на підприємствах області?

Законодавством не встановлено обов’язку відпрацювання випускників, які навчались за регіональним замовленням. Проте такі зобов’язання можливі відповідно до угод між керівництвом закладу, роботодавцем (організацією, підприємством, установою) та вступником (учнем). У такому випадку випускник зобов’язується відпрацювати певний термін, про що має зазначатися у договорі.

8. Для мене як для вступника є різниця у типі закладу, куди я вступаю? (Професійний центр/ училище/ліцей тощо)

Так, має. Випускники вищих професійних училищ або центрів професійної (професійно-технічної) освіти певного рівня акредитації можуть отримати, зокрема, диплом молодшого спеціаліста. Випускники інших закладів профосвіти отримують тільки дипломи кваліфікованого робітника.

9. Якщо я іноземець, чи можу я вступити в профтех?

Так, можете. Однак не усі заклади мають ліцензію для навчання іноземних студентів. На сайті закладу, який ви обрали для вступу, має бути окремий розділ англійською мовою, де розміщується вся інформація щодо вступу іноземних громадян на навчання. Крім того, у закладі має працювати окремий структурний підрозділ, який опікується цими питанням.

З іншими питаннями щодо вступу іноземних громадян до українських закладів освіти можна звертатися до профільного Українського державного центру міжнародної освіти МОН  http://studyinukraine.gov.ua

10. Чи потрібен у разі вступу після 9-го класу паспорт?

Так, це має бути  ID-картка чи паспорт у вигляді книжечки.

11. Які документи треба подати?

У Типових правилах прийому до профтехів визначений перелік документів, які учень має подати обов’язково. Однак заклад може розширити цей список, затвердивши свої правила прийому на базі Типових.

Так, вступники мають обов’язково подати:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги для вступу в навчальний заклад (за наявності).

Особисто подається документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт/ID- картка,  військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Якщо ви хоче отримати диплом молодшого спеціаліста, навчаючись у вищому професійному училищі або ліцеї, під час вступу подається документ про присвоєння ОКР кваліфікованого робітника та свідоцтво/атестат про здобуття повної загальної середньої освіти.

Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами або організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

12. Чи треба здавати ЗНО для вступу в профтех?

Ні, не треба. Вступ проводиться на підставі документів про базову чи повну загальну середню освіту. Проте якщо ви вирішите вступати на навчання на вищий рівні професійної освіти (рівень молодшого спеціаліста), для вступу необхідно подавати сертифікати ЗНО з двох предметів.

13. Чи потрібно здавати ЗНО під час навчання в профтеху? Чи можна отримати диплом, взагалі не складаючи ЗНО?

Навчатися у профтеху можна на початковому, базовому та вищому рівні.

Якщо вступник обрав навчання на початковому рівні і опановує технологічно прості професії, що не вимагають повної загальної середньої освіти, він не здає ЗНО та не отримує повної загальної середньої освіти. Завершивши освіту, він отримає лише свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Якщо ж ви хочете навчатися на вищому рівні профосвіти або отримати повну загальну середню освіту паралельно з навчанням на базовому рівні профосвіти – треба здавати ЗНО. Зазвичай, проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО припадає на 2-й рік навчання.

14. Чи можна після профтеху вступити у виш одразу на 2-й (або 3-й) курс? Для цього потрібно буде здавати ЗНО?

Так, така можливість є. Але звертаємо увагу на те, що це можливо для учнів, які навчалися на вищому рівні профосвіти і здобули рівень молодшого спеціаліста. Вони також повинні мати повну загальну середню освіту, яку можна отримати у закладі професійної освіти паралельно із професійною кваліфікацією, а отже і здавати ЗНО. У такому випадку вони отримують можливість вступати до Вишів на освітні програми зі скороченим терміном навчання.

15. Які є переваги навчання у профтеху?

– учні зараховуються на навчання, як правило, без вступних випробувань;
– здебільшого навчання відбувається за рахунок коштів державного чи регіонального бюджету;
– безкоштовне проживання у гуртожитку;
– стипендія та оплата праці під час виробничої практики/виробничого навчання;
– учні пільгових категорій забезпечуються безкоштовним харчуванням та іншими пільгами, передбаченими законодавством.

16. Якщо я вступаю після 9-го класу, як я отримаю свідоцтво про повну загальну середню освіту?

У закладах профосвіти є можливість здобути повну загальну середню  освіту.

Якщо учень вступив після 9-го класу (базовий рівень), упродовж 3-4 років він опановує програму повної загальної середньої освіти та освітню програму за стандартами робітничих професій. Є можливість послідовно здобути 2-3 професії.

Завершується здобуття повної загальної середньої освіти здачею державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

17. Чи є такі ситуації, коли учні після 9-го класу навчаються рік або півтора на кваліфікованого робітника, але не отримують документ про повну загальну середню освіту?

Так, такі випадки є. Можна навчатися після 9-го класу упродовж 2 років для здобуття робітничої кваліфікації без здобуття повної загальної середньої освіти. Для отримання більш високого розряду робітничої кваліфікації, яка передбачає наявність повної загальної середньої освіти, є можливість продовжити навчання, наприклад  у вечірній школі.

18. Скільки років вивчають шкільні предмети, а скільки профільні?

Це залежить від освітньої програми конкретного закладу освіти, але загалом це відбувається паралельно упродовж 2-2,5 (3-х) років. Завершується навчання блоком виробничої практики (3-4 місяці). ЗНО здається у загальновизначені терміни.

19. Якщо я випускник інклюзивного класу і маю особливі освітні потреби, чи можу я навчатися у профтеху?

Так, заклади мають право формувати спеціальні групи для осіб із особливими освітніми потребами та забезпечувати інклюзивне навчання. Але обов’язковою умовою є наявність медичного висновку про можливість здобуття саме обраної робітничої професії, оскільки багато із них мають специфічні вимоги.

Учні, що навчаються в спеціальних  групах, мають можливість здобувати кваліфікації за подовженим терміном навчання, а освітні програми включають спеціальні оздоровчо-корегуючі компоненти.

20. Чи є вікові обмеження для вступу? Як відбувається навчання дорослого населення?

Для вступу до профтеху немає жодних вікових обмежень. Розпочати навчання, щоб отримати окрему професію або часткову кваліфікацію, можна у будь-якому віці. Важливо, що доросле населення може навчатися за індивідуальною програмою без відриву від основної роботи.